En Son Dakka - Haberin Dakika Daika Mekezi - 18 Ağustos 2019, Pazar

Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 180. Yıldönümü Trabzon’da Kutlandı

15 Mayıs 2019
10 kez görüntülendi

Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 180. Yıldönümü Trabzon’da Kutlandı

Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 180. Yıldönümü Trabzon’da kutlandı.

Atatürk Alanına sunulan çelenkin ardından konuşmalarını yapan 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halit Hezkıl USLU;

Bilimsel eczacılığın kuruluşunun temellerini oluşturan eczacılık sınıfının açıldığı ve ilk meslek dersinin verildiği 14 Mayıs 1839 dan bugüne tam 180 yıl geçti. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane içerisinde üç yıllık eğitimle askeri eczacı yetiştirmek üzere bir sınıfın açılmasının mesleki tarihimizde ki önemli olan bu günü, 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası olarak kutlamanın sevincini hep beraber yaşıyoruz.

Kaliteli sağlık hizmeti sunmak, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için adanmış profesyoneller olan bir mesleğin üyesi olmanın gururuyla nitelikli üstün hizmetleri vermeye devam edecek ve nice nice 14 Mayıs’ları hep birlikte kutlayacağız.

Değerli basın mensupları,

1980 li yıllarda “Sağlık Reformu” 2000 li yıllarda “Sağlıkta Dönüşüm” programı ile eczane içi yeni sorunlar oluşmaya başlamış ve bugüne kadar aratarak kronik hale gelmiştir. İlaç Fiyat Kararnamesi ile sermaye kayıpları başlamış, sıkıntılarımız büsbütün artmış ve bugün zarar edilecek sınırlara gelinmiştir. Bu süre zarfında aldığımız en önemli kazanım hizmet bedeli olmuştur. Ancak; biz biliyoruz ki, hayat çözülemeyecek sorunları insanın önüne koymaz. Onun için mücadelemiz sıkıntılarımızı bitirene kadar devam edecektir.

Değerli basın mensupları,

        Eczaneler yaygınlığı dolayısıyla erken teşhis ve kronik hastalıkların takibinde eşsiz olarak konumlanmıştır. Esas itibariyle her gün milyonlarca kronik hasta eczanelerimize uğramaktadır. Bu hastalıkların takibi için eczaneler ve eczacılar son derece uygun olup bu durum projelendirilip yetkili kurumlara da aktarılıp mesleğimiz lehine hayata geçirilmelidir. Eczaneler insan sıcaklığının egemen kılındığı sağlık mekânları olduğundan, halkımızla olan dostluk köprüleri büyük başarıları beraberinde getirecek, her iki tarafı da memnun edecektir. Eczanelerimize derman aramaya gelen hastalarımızın dertlerine şifa dağıtacağımız gibi, farmasötik bakımın yanı sıra, ilaç suistimali ve yanlış ilaç kullanımı da denetim altına alınıp, iki büyük sıkıntının çözümünü başlatabiliriz. Bu kazanım beraberinde bebek, çocuk, genç, yaşlı… toplumun her kesiminde sağlıklı yaşamın öncelenmesini ve ilaç tedavilerinin iyileşmesini de sağlayacaktır.

Değerli basın mensupları,

     Bilimsel eczacılığın 180. yılında tüm Bölge Eczacı Odalarıyla 14 Mayıs ‘ın teması olarak anne ve bebek sağlığına odaklandık. “Anne Bebek Dostu Eczane “ afişlerini tüm eczanelerde görsel olarak halkımızla paylaştık. Anne bebek sağlığı için ne kadar önemli olduğumuzu birebir temaslarda gösterdik.

İnternet kanalıyla birçok ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ancak, anne bebek ürünlerini asla almayın. Bu ürünleri bebeğinizin ve sizlerin hakettiğiniz şekilde, en güvenli yer olan eczanelerden alınız. Bu konuda akademik eğitim almış eczacınızın danışmanlığı çok önemlidir. Yoksa telafisi olmayan hataların çaresizliğiyle karşılaşırsınız.

Değerli basın mensupları,

        İlaç üretiminde yerelleşmeyi her zaman olduğu gibi destekliyor ve dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz. Bunun için güçlü bir ilaç sanayimiz var. Ancak, onları her platformda bugüne kadar olduğundan daha fazla desteklemeye mecburuz. Trabzon Eczacı Odası olarak yerli ilaç sanayisi ile her türlü işbirliğine açık olduğumuzu beyan ediyoruz. 

        Değerli basın mensupları,

      Bugün sağlık sistemimiz reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesine hazır değildir. Ayrıca halkımızın sağlık okur yazarlığı oranı son derece düşüktür. Geçtiğimiz yıl Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu reçetesiz ilaç listesinin tüm paydaşlarla görüş birliği sağlanana kadar gündemden kaldırıldığını ilan etmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun halk sağlığından yana karar verdiğine ve arkasında duracağına olan güvenimiz tamdır.

Değerli basın mensupları,

        Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde aşı karşıtlığı önemli bir sorun haline gelmiş ve yıldan yıla sayıları hızla artmaya başlamıştır. Aşıların içeriğine ilişkin bilimsel dayanağı olmayan, tamamen safsata olan söylemler, giderek artmakta ve insanları tehdit etmektedir. Ülkemizde 2011 yılında aşı reddi 183 gibi komik bir rakamda iken, 2017 de 23 binin üzerine ve bugün ise 40 bine ulaşmış durumdadır. Biz aşıları tedarik eden bir meslek mensubu olarak savunuculuğunu daha güçlü yapmak ve bilgilendirmemizi geliştirmek zorundayız. Koruyucu sağlığın vazgeçilmezi olan aşılar, insanlığı büyük felaketlerden kurtarmış, medeniyetin oluşumuna destek vermiştir. Aşıların güvenilirliğini tartışmak beyhude bir uğraş olup, halk düşmanlığıyla eşdeğer bir durumdur. Aşı olmayan her çocuk, diğer çocuklar için büyük bir tehdittir. Bu da ülkemizin geleceğini tehlikeye atmakla eşdeğerdir.

Değerli basın mensupları,

        Kimi sözde bilim insanları, medyanın gücünü kullanarak, toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda sorumsuzca açıklamalar yapmaktadırlar. Ciddi hastalıklarla boğuşan ve ilaç tedavisi süren insanları, ölüme sürükleyebilecek safsatalarla kandıran bu sözümona şarlatanları kınıyoruz. Halkımızın hastalıklarıyla ilgili en geçerli sağlık bilgisini eczacılarımız vasıtasıyla alabileceğini ilan ediyoruz. 

        Değerli basın mensupları,

        Bugün sayıları ve kontenjanları sürekli artırılan eczacılık fakülteleri mesleğimiz için büyük tehdit oluşturmakta, artan altyapı sorunları ve eğitimci yetersizliği nedeniyle hızla niteliksiz bir yapıya dönüşmektedirler. Ülke gerçeklerini gözeten bir plana bağlı olmaksızın her geçen gün yenileri açılan, mezunlarının istihdam sorunları dikkate alınmayan eczacılık fakülteleri mesleğimizi büyük bir felaketin eşiğine hızla sürüklemektedir. 2001 yılında 8 olan fakülte sayısı bugün 49 a ulaşmıştır. Önemli olan eczacılık fakültesi açmak değil, eğitim kalitesini yükseltmek ve kontenjanlarını da ülke gerçekleriyle örtüştürmektir. Bunun için öğrenci almayan fakültelerin ihtiyaç olmadığı için derhal kapatılması, eğitim faaliyetini sürdürenlerin de ihtiyaca karşılık kontenjanların azaltılması mesleğimiz adına zorunluluktur.

        Değerli basın mensupları,

        Dün TEB, SGK ile bizzat Bakan’la görüşerek protokolü imzaladı. Bu son yıllarda yaşanmış bir durum değildi. Sanki hiç görüşülmeyecekken bir anda kazanım başlıkları yazılıp imzalanmasını olumlu bir gelişme olarak görmek istiyoruz. Ancak eczacı zor durumdadır. Ülkemiz gerçekleri de göz önünde tutularak, yaşanabilecek ekonomik kırılmalar olduğu takdirde, bunu telafi edecek kadar bir kazanımın ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

        Değerli basın mensupları,

        Gece gündüz ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olan bizler, daha iyi bir geleceğe doğru yol almak üzere endişe taşımayan bir dönemin açılmasını istiyor ve tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs bilimsel eczacılık gününü en içten duygularla kutluyor, halkımıza ve yetkililere açıklamamızı ulaştıracak siz değerli medya mensuplarına da ziyadesiyle teşekkür ediyoruz.

                                              
                         18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

        Yönetim Kurulu Adına

        Ecz. Halit Hezkıl USLU

                     Başkan

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.